English

How to Plan Your Goals and Achieve them?

New year resolutions are a great idea. They’re a promise to yourself to be a better person and achieve your goals. I’m sure you have a lot of great ideas and plans to achieve something truly amazing in a year. However, it’s … Read More

OKR Implementation

Starting from Scratch to OKRs

Workplace Productivity-Measure and Focus

As Peter Drucker one of the foremost business management authorities, said: “If you can’t measure it. you can’t manage it” Because, if you can’t measure something, and know the results, you can’t possibly get better at it. 37 percent of … Read More

Ways to Level-up Your Productivity and Time Management- Eisenhower Matrix

“Önemli olan nadiren acildir. Acil olan ise nadiren önemlidir.” Dwight Eisenhower ABD Başkanlığı yapan Dwight Eisenshower, zaman yönetimi ve işlerini önceliklendirmek için kendi adıyla anılan bir matris geliştirdi. Pratikte  hepimizin uyguladığı fakat sistematik hale getirmediği önceliklendirme ve planlama algoritmasını sistematik … Read More

How OKR and Agile Can Work Together

Generally, goals were set by management and cascaded down the hierarchy. The problem with this approach is a lack of connection between goals and daily operation. Unfortunately, 93% of the employees don’t even know the strategy and goals of their … Read More

Roadmap with OKR for Combatting Climate Change

Climate change is a common issue for the whole world. Fire and floods – extreme wheather events over the past months are the worst disasters we have seen. Researches show that we expect more wildfires, and the fire seasons getting … Read More

Blog

OKR Guide for Startups KR (Objectives and Key Results) is a goal setting system used by Google and other successful companies. OKR methodology can create alignment and engagement around ambitious goals. But OKR is not only for big and digital … Read More

Somut OKR Örnekleri

İş başarısını ve çalışan bağlılığını arttıran hedef odaklı çalışmak için Google, Intel, Netflix, Facebook, Linkedin, Amazon, Spotify gibi başarılı  pek çok şirket, OKR metodolojisini hedeflere bağlı kalmak ve onları takip etmek için en iyi uygulama olarak benimsiyor. OKR metodolojisini ve uygulama … Read More

Agile (Çevik) Yönetim Nedir? Teknik Olmayan Ekipler için Çevik Çalışma Rehberi

“21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak” Alvin Toffler. Değişim kaçınılmazdır ve her zaman güçlü olanlar değil, hızlı adapte olanlar kazanır. Günümüzde hızla değişen müşteri talepleri ve ihtiyaçları, gelişen teknolojiler, ortaya çıkan … Read More